Den optimale løsning

Hvordan sikrer du den mest optimale foderløsning, processtyring og el-tavler, hvor driftssikkerhed er designet ind?
Det gør du ved at gøre brug af vores mere end 15 års erfaring, hvor der bl.a. fokus på optimal og sikker drift, samt at vores SCADA er designet specifikt til landbaseret fiskeopdræt med fokus på nem og sikker betjening.

VANDBEHANDLING OG PROCESSTYRING

FODER SYSTEM

EL-TAVLER

Vores services

Vil I sikre en stabil og sikker drift?

Vores teknikere assisterer jer med optimeret vedligehold og sikrer jer nem adgang til reservedele.
Er uheldet ude, så rykker vi ud med kort varsel. Kontakt os i dag for en løsning der afspejler jeres behov.

Kontakt os for mere information

Sales Manager - Aquaculture

Carsten Poulsen