Foder systemer

Fodersystemer til indendørs fiskeopdræt i akvakulturen. Vælg mellem Daniit´s traditionelle Tube Fish Feeder eller det fuld automatiske system Smart Fish Feeder.

Reducere omkostninger

Optimering af foder og personale ressourcer

Større effektivitet

Forbedre tilvækst og biomasse i din produktion af fisk

Sporbarhed

Sikre sporbarhed på alle trin i produktion, forarbejdning og distribution fra fangst eller høst til detailsalg

Minimere smulddannelse

Reducering af smulddannelse ved transport af fiskefoderet

Foder systemer

Smart Fish Feeder

Beskrivelse

Smart Fish Feeder

Beskrivelse