Komplet Foder Styring

Daniit FCS - Feed Controle System

Fodersikkerhed garanteres ved sofistikeret batchhåndtering gennem hele fremstillingsprocessen, fra indtagelse af råmaterialer til bulk- og udladning.
Daniit’s FCS processtyrings- og sporbarhedssystem omfatter avancerede funktioner til nøjagtig og hurtig dosering og vejning med høj grad af gentagelighed. Omfattende og detaljeret dokumentation
leveres gennem langvarige datalogninger, der er gemt på pålidelige industrielle databaser.

Strying foderstof fabrik oversigt

KOMPLET FODER STYRING

Daniit´s FCS, er det åbenlyse valg for en omkostningseffektiv drift

 • Opskrifter på flere niveauer/håndtering af indlejret pre-mix recepter
 • Præcis dosering og gentagelighed
 • Fuld sporbarhed på identifikationsnumre
 • Fleksibel overvågning af siloudveksling via RFID (radio)
 • Godkendelse af håndtilsætningsstoffer via stregkoder
 • Automatisk ændring af doseringssilo ved status ”tom”
 • Omfattende batchrapportering
 • Langtids logning af produktionsdata
 • Beregning af strømforbrug pr. kilo
 • Selvbetjent bulkudlastning
 • Multiple (op til 16) monitor brugergrænseflade
 • Fjern-login til onlinetjeneste og betjening
 • Brugeropsætning af e-mail og SMS-beskeder

SCADA

Daniits SCADA bygger på den seneste standard ISA 101 hvor en ”level” opdelt brugerflade, altid giver det optimale overblik og hurtig intuitiv navigering. SCADA-løsningen er designet ud fra brugernes feedback i interviews og i samarbejde med eksperter på området. Med Daniits standard SCADA-løsning er du godt hjulpet på vej til at styre din produktion. Er der behov for unikke funktioner til lige netop dit behov, er Daniits SCADA-løsning fleksibel så det nemt kan implementeres.

 • Bruger administration 
 • “Ealy warning”
 • Rapportering
 • Alarmer, notifikation og events  
 • Intuitiv
 • Recept management
 • Bach
 • Recept management
 • m.m

SPORBARHED

Hvert parti (lot) af en given råvare der modtages i din virksomhed, tildeles en unik kode, en slags CPR-nr.
I forbindelse med fremstillingen af et produkt (færdigvare), afsættes der ”digitale fodspor” for enhver transaktion den pågældende råvare foretager gennem produktionen, f.eks. ved dosering via en vægt.
Dette ”digitale fodspor” henviser til råvarens unikke kode. Disse ”digitale fodspor” gemmes sammen med produktet (færdigvaren).
 
Ved en eventuel tilbagekaldelse af et produkt, kan din virksomhed via de digitale fodspor, hurtigt danne sig et overblik over hvilke råvarer produktet består af, og kan identificere den eller de problematiske råvare(r).
 
Samtidigt kan det identificeres, i hvilke øvrige produkter de(n) problematiske råvare(r) også indgår.

Vores services

Vil I sikre en stabil og sikker drift?

Vores teknikere assisterer jer med optimeret vedligehold og sikrer jer nem adgang til reservedele.
Er uheldet ude, så rykker vi ud med kort varsel. Kontakt os i dag for en løsning der afspejler jeres behov.

Kontakt os for mere information

Salgsdirektør
Søren Lassen
Sales manager
Bent strøm