Alsisk virksomhed sender tre container el-tavler over Atlanter

Alsisk virksomhed sender tre container el-tavler over Atlanterhavet

Sønderborg-virksomheden Daniit har travlt på trods af komponentkrise. En del af forklaringen kan være 54 års know-how og specialisering i komplekse projekttavler til bl.a. foderfabrikker, fiskeopdrætsanlæg, asfalt- og betonværker.

Endnu engang sender Daniit tavler over Atlanten. Denne gang er det til Sydamerika.

Eltavlen er en central enhed i alle former for procesanlæg og kvaliteten af eltavlen spiller en vigtig rolle for hele anlæggets driftssikkerhed, men som også kan ses direkte på bundlinjen. Medarbejderne hos Daniit i Sønderborg har forrygende travlt på trods af problemer i forsyningskæden – levering af komponenter, som alle andre i branchen.

Selv med længere ventetid på komponenter, sender Daniit igen en større sending projekttavler over Atlanterhavet.
Selvom der er længere ventetid, oplever vi at kunderne er forstående overfor den nuværende situation med længere leveringstid af komponenter, siger salgsdirektør Søren Lassen.

Allerede fra den spæde start af projektet forventningsafstemmer vi med kunden ift. leveringstid, hvilket kunden sætter stor pris på.

– Vores projektbaserede tavler anses ofte som værende meget komplekse og svære at bryde ned.
Hos Daniit erkender vi vigtigheden i løbende dialog hvor vi typisk er med som rådgivere i designfasen fra den spæde start af projektet. Ifølge salgsdirektør Søren Lassen sikrer vi gennem tæt dialog at designet møder de krævede standarder og funktionalitet

Projekttavler til ind- og udland
Når det kommer til design og produktion af projekttavler, leverer Daniit både til ind- og udland – bl.a. UL godkendte tavler til US markedet.

Komplicerede projekt tavler

Projektbaserede tavler anses ofte som værende meget komplekse og svære at bryde ned.
Design og fremstilling af alle typer MCC’er(Motor Control Center) til på globalt plan baseret på en kundespecifik totalløsning. 
Hos Daniit erkender vi vigtigheden i løbende dialog hvor vi typisk er med som rådgivere i designfasen fra den spæde start af projektet.
Gennem dialogen sikrer vi at designet møder de krævede standarder og funktionalitet.